De vrouw in jou!

Ben jij je ook bewust van de verandering die overal ter wereld plaatsvindt? Zou jij deze verandering in jouw voordeel willen omzetten?

Dan zijn de avonden van ‘De vrouw in Jou!’ écht iets voor jou!

Iedere avond staat de kracht van de vrouw centraal en brengen wij je in contact met je vrouwelijkheid en de vrouwelijke energie om je heen. Daarnaast is dit een mooie gelegenheid het contact met je zusters te hernieuwen!
De activaties en meditaties zullen de herinnering aan hoe je weer in contact kunt komen met de ware vrouw in jezelf doen ontwaken. Daarnaast maken zij je in staat opnieuw in contact te komen met de vrouwelijke energie in al haar grootsheid en diversiteit!

Iedere avond heeft een eigen thema en bestaat uit verschillende elementen. Zo kan een avond als thema het innerlijk kind hebben. De avond kan dan worden ingvuld met een opschoning van het energiesysteem, een geleide meditatie, activaties en een aantal leuke (groeps)oefeningen en handvatten om ook thuis aan de slag te gaan.
We stemmen ons daarnaast af op de groep, de groepsenergie heeft dan ook invloed op de invulling en het verloop van de avond.

Dagworkshop ‘De Vrouw in Jou!’

In het verlengde van de avonden die wij organiseren, organiseren we ook 1-daagse workshops.

De workshops zullen verschillende thema’s hebben en net als de avonden bestaan uit verschillende elementen. De thema’s sluiten veelal aan op de thema’s die tijdens de avonden aan de orde zijn gekomen.

De 1-daagse workshop is een intensieve dag waar er op hoog niveau gewerkt wordt aan het herstellen van de verbinding met de vrouwelijkheid in en om je heen. Je krijgt verschillende teachings en activaties, zodat je over de benodigde tools beschikt om zelf weer in je kracht te komen. Je zult de issues die in je leven spelen beter aankunnen. Daarnaast zul je merken dat naarmate het contact met je ‘ware vrouw’ versterkt en intensiveert je de kracht zult krijgen je issues aan te pakken en je meer kunt en aankunt dan je ooit had kunnen denken…

Iedere dagworkshop heeft een eigen thema en bestaat uit verschillende onderdelen.

Een voorbeeld van de inhoud van de workshop met als onderwerp: ‘Wie is de Vrouw in Jou?’

  • Clearing van het energetisch systeem
  • Uitleg over rollen, rolpatronen en maskers
  • Geleide meditatie om hinderlijke rollen los te laten
  • Praktijk: Het loslaten van rollen en maskers
  • Archetypische Godinnen
  • Vuurceremonie
  • Afsluiting